Zasady obowiązujące wychowanków

Jeśli w Twoim życiu zdarzyło się coś co nie powinno się wydarzyć wspólnie spróbujmy to zmienić. Jeśli będziesz przestrzegał poniższych zasad osiągniemy cel i Twój pobyt w Domu Młodzieży będzie służył twojemu dobru! Przebywając w Domu Młodzieży masz prawa jak również obowiązki:

MASZ PRAWO:

 1. Otrzymywać informację o swojej sytuacji prawnej i rodzinnej
 2. Możesz (a nawet powinieneś) utrzymywać kontakt z rodziną i bliskimi (wizyty, rozmowy telefoniczne, listy) w wyznaczonych dniach i godzinach
 3. Uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu swoich problemów
 4. Wyrażać swoje zdanie
 5. Do praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i deklarowaną wiarą
 6. Kształcenia, rozwoju talentów, uzdolnień, zainteresowań oraz zabawy i wypoczynku
 7. Do szacunku i prywatności
 8. Do dysponowania pieniędzmi pod kontrolą wychowawcy

MASZ OBOWIĄZEK:

 1. Chodzić do szkoły (odrabiać lekcje, uczyć się)
 2. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w placówce
 3. Wykonywać polecenia pracowników
 4. Przestrzegać rozkładu dnia
 5. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
 6. Dbać o swoje otoczenie
 7. Dbając o wygląd nosić rzeczy zaakceptowane przez wychowawcę

NIE WOLNO CI:

 1. Przeklinać!
 2. Palić papierosów, używać narkotyków, pić alkoholu i innych używek!
 3. Bić, wyzywać, obrażać innych!
 4. Niszczyć wyposażenia oraz rzeczy należących do innych!
 5. Opuszczać terenu placówki bez zgody wychowawcy!

Jeśli będziesz stosować się do powyższych zasad możesz:

 1. Korzystać z przepustek i urlopowań do domu rodzinnego (za zgodą sądu i dyrektora placówki)
 2. Korzystać z samodzielnych przepustek (zgodnie z sytuacją prawną)
 3. Brać udział w atrakcjach (kino, basen, wycieczki, obozy itd.)
 4. Uzyskać pochwałę wychowawcy, dyrektora: ustną, pisemną, rzeczową
 5. Otrzymać wyższe kieszonkowe

Jeśli nie będziesz stosować się do powyższych zasad możesz:

 1. Stracić możliwość korzystania z przepustek i urlopowań do domu rodzinnego
 2. Stracić możliwość korzystania z samodzielnych przepustek
 3. Stracić możliwość brania udziału w atrakcjach (kino, basen, wycieczki, obozy itd.)
 4. Otrzymać naganę wychowawcy, dyrektora: ustną, pisemną, rzeczową
 5. Otrzymać niższe kieszonkowe