Zasady obowiązujące wychowanków

Dom Młodzieży jak każda wspólnota – rodzinna, szkolna, parafialna, samorządowa czy narodowa – kieruje się określonymi zasadami, a jego życie określają reguły, które ułatwiają współpracę wychowanków z wychowawcami i wszystkich między sobą.

Jako że Dom Młodzieży prowadzony jest przez salezjanów, działa w oparciu o system wychowawczy Jana Bosco, zwany w pedagogice systemem prewencyjnym.

Reguły obowiązujące w Domu Młodzieży znane są wychowankom – są z nimi zapoznawani zaraz po przyjęciu oraz przy każdych wprowadzanych zmianach czy aktualizacjach.

Najważniejsze zasady są w sposób czytelny opisane w dokumencie pod nazwą:

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego dotyczący praw i obowiązków wychowanków, który jest wywieszony na tablicach informacyjnych w placówce.

 


dom młodzieży
#DomMłodzieżyPoznań
#SalezjańskiePlacówkiOpiekuńczoWychowawcze
#Salezjanie