O ośrodku

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Koordynowane przez Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Dom Młodzieży w Poznaniu placówki pieczy zastępczej:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Dominika Savio (socjalizacja – młodsi chłopcy)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Piątki Poznańskiej (socjalizacja – starsi chłopcy)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Laury Vicuni (socjalizacja – dziewczęta)

oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego im. Michała Magone

to placówki opiekuńczo-wychowawcze łączące zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, które zapewniają wychowankom całodobową opiekę.

Siedziba centrum mieści się w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 107.Organem prowadzącym dla wymienionych placówek jest Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile, ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła. Nadzór w zakresie standardu opieki i wychowania w placówkach sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Nadzór nad bieżącą działalnością sprawuje Prezydent Miasta Poznania, przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz organ prowadzący, tj. Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile.

Od 1 stycznia 2016 r. w placówce mogą być umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia. Umieszczenie młodszych dzieci jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki oraz wychowania, poprzez realizację zadań przewidzianych dla placówki wielofunkcyjnej, a także całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Dom Młodzieży zapewnia całodobową, okresową lub stałą opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych, a także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia, stosownie do indywidualnych potrzeb dzieci, w ramach realizacji funkcji interwencyjnej i socjalizacyjnej.

Wychowanków (zarówno do grup socjalizacyjnych, jak i interwencyjnych) kieruje do placówek Miasto Poznań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, na podstawie postanowienia sądu i po uzgodnieniu z dyrektorem centrum.

Bez skierowania, za zgodą dyrektora przyjmowane są do placówki w ramach interwencji doraźnej (zabezpieczenia) dzieci:

  1. doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
  2. na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszczane w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Liczba miejsc socjalizacyjnych (dom dziecka) i interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze)      w funkcjonujących formach opieki i wychowania jest ustalona przez organ prowadzący i dyrektora centrum w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]