Dom Młodzieży Laury Vicuni na spotkaniu z Prezydentem

29 lipca 2018 r. wychowanki Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni miały okazję podczas rejsu żeglarskiego spotkać się z Prezydentem RP, ponieważ w tym dniu Pan Andrzej Duda zawitał do „Kresowej Stanicy” ZHR w Podgrodziu, by spotkać się z obozującymi tam harcerzami ZHR z Łodzi, uczestnikami ubiegłorocznej tragedii w Suszku. Dostojnego Gościa powitał gospodarz stanicy ks. hm. Tomasz Kościelny sdb. wraz z komendantem łódzkiego obozu phm. Mateuszem Idzikowskim i Kapelanem Naczelnym ZHR ks. hm. Robertem Mogiełką.

Pan Prezydent uczestniczył w uroczystym apelu otwierającym obóz, następnie ks. Tomasz Kościelny przedstawił mu gości: wojewodę zachodniopomorskiego, rządców powiatu polickiego i okolicznych gmin oraz osoby zasłużone dla stanicy, a także będące tam akurat na wędrownym obozie żeglarskim wychowanki Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni w Poznaniu. Pan Andrzej Duda zamienił z wychowankami kilka słów, dopytując się o poznańskie placówki prowadzone na zlecenie miasta przez salezjanów. Po wspólnym zdjęciu Pan Prezydent udał się na zwiedzanie podobozów harcerskich. Gdy przechodził już na ognisko, wychowanki DM L. Vicuni zgromadziły się również, by stanąć z głową państwa do osobnej pamiątkowej fotografii.

Ostatnim akcentem wizyty Pana Prezydenta w Podgrodziu było uroczyste ognisko, które rozpalił osobiście, a następnie wygłosił na nim okolicznościową gawędę o przyjaźni mocniejszej niż śmierć. Ognisko zakończyła modlitwa za harcerki, które zginęły w Suszku. Poprowadził ją kapelan łódzkiego obozu ks. T. Kościelny, a słowo wstępne do modlitwy wygłosił Kapelan Naczelny ZHR. Potem już tylko wymiana podarków i czas rozstania, który harcerze oczywiście okrasili piosenkami.

Salezjańskie placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Młodzieży z Poznania mimo przygotowań do przeprowadzki organizują podczas tegorocznych wakacji 8 akcji kolonijnych – 2 w Rumi, 1 na Mazurach, 3 rejsy żeglarskie, 1 spływ kajakowy i 1 wycieczkę krajoznawczą. Cieszymy się, że uczestniczki jednej z tych akcji wraz ze swym dyrektorem,  wychowawczynią p. Beatą Łowicką               i praktykantką p. Joanną Lipowiecką mogły spotkać się z Panem Prezydentem.